Gdyś śpiewał całe lato, to teraz zimą tańcz! Ezop
Page Designed by Tmaxwell